[status 17 juni 2020]

Op dit moment is Koor & Stem, de federatie van de Vlaamse koren, in gesprek met de GEES en de Vlaamse Overheid over het hernemen van koorrepetities in kader van maatregelen tegen de verspreiding van Coronavirus Covid-19. In Wallonië zijn koorrepetities reeds mogelijk. Verwacht wordt dat dit in Vlaanderen (na de zomer) ook weer mogelijk zal zijn, uiteraard mits het in acht nemen van maatregelen. Koor & Stem zal hiervoor het draaiboek aanleveren.

Vzw Sterling is alleszins organisatorisch klaar om de repetities ‘Corona-proof’ in te richten volgens de richtlijnen van Koor & Stem eventueel nog aangepast op basis van richtlijnen van de GEES en de Vlaamse Overheid.