ENGAGEMENT KINDER-, TIENER- EN JONGERENKOOR

Met alle ouders en leden van kinder-, tiener- en jongerenkoor Sterling worden met een engagementsformulier jaarlijks duidelijke afspraken gemaakt. Dankzij deze afspraken biedt Sterling Muziek comfort en plezier tijdens diverse uitdagende podiumkansen.

STIPTE AANWEZIGHEID

Voor het kinder-, tiener- en jongerenkoor vragen we uitdrukkelijk van alle leden en hun ouders een maximaal engagement van stipte aanwezigheid op alle repetities en geplande activiteiten. Op die manier kunnen we voor alle leden een comfortabel groepsgebeuren op het podium garanderen. Een kalender met alle data van alle optredens en activiteiten is beschikbaar vanaf het begin van het koorjaar.

GOEDE WERKHOUDING

Plezier maken staat voorop bij Sterling. We doen trouwens meer dan zingen alleen. Om de repetities vlot te laten verlopen, wordt een goede werkhouding van de kinderen en jongeren gevraagd.

TOONVAST ZINGEN

Omdat er systematisch meerstemmig wordt gezongen vanaf het kinderkoor, is het belangrijk dat de kinderen, tieners en jongeren toonvast kunnen zingen.

Vanaf het jongerenkoor is een degelijke kennis van notenleer een pluspunt.

DOORGANG ZILVERSMIDSGANG

Sterling Muziek is bereikbaar via een private erfdienstbaarheid, de Zilversmidsgang.

Om rekening te houden met de buren en andere gebruikers van de Zilversmidsgang vragen we om de rust te bewaren in de gang en deze enkel te benutten als doorgang.

FIETSENSTALLINGEN IN DE STRAAT

We vragen al onze bezoekers met fietsen om:

  • fietsen te stallen in de stallingen aan de overkant van de straat
  • geen fietsen voor de gevels van de aanpalende (winkel)panden

MET DE AUTO?

  • Om je kinderen of bezoekers te brengen of af te halen, mag je stationeren vlak voor de straatpoort naar de Zilversmidsgang.
  • Opgelet! Dubbel parkeren, autobanden op de stoep en/of knipperlichten aan wordt beboet!